FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Original Language: SLOVAK (SK) - translate to ENG 

Vitajte na stránke výrobcu fiskálnych tlačiarní a fiskálnych pamätí FisBox

Sme tvorcami systému a vlastníkmi autorských práv k projektu automatickej účtárne s využitím elektronicky podpísaných účtovných dokladov a systému časovej pečiatky.

USB - FisBox Virtual Cash register,

FisBox: e-signature, timestamp,
e-invoice, shared secure device and economic documents storage

Automatická učtáreň #1, Elektronický podpis #2, Časová pečiatka #3, Shared FisBox #4,
e-invoicing A #5, e-invoicing B #6, Autorské práva
-©-

09.11.2015 FisBox zavádza logický a technický základ pre automatizáciu účtovných procesov. Vytvorili sme technické zariadenie, ktoré umožní prechod od papierových, účtovných dokumentov v ekonomickej agende firiem, k plne elektronickej účovnej evidencii. FisBox je na rozdiel od Virtuálnej pokladnice, e-Kasy (SK) a EET (CZ) plne funkčný aj bez sieťového pripojenia. Viac detailov nájdete tu. K projektu FisBox, odvodeným projektom, definovanej filozofii tvorby, overovania, distribúcie a spracovania dokladov vlastníme autorské práva -©- .

21.08.2015 Podmieňovať podnikanie OnLine režimom pokladničných (VRP, e-Kasa) a iných účtovných systémov je nezmysel. Štát chce, aby osoby a firmy platili dane, preto im pre platby daní musí vytvoriť cestu minimálneho odporu. Ak má firma dodatočné náklady s platením daní, radšej ich platiť nebude alebo bude hľadať cestu ako tieto parazitné náklady minimalizovať. Firmy majú dosť starostí prosperovať, modernizovať vlastné prostredie a popri tom vydržať konkurenčný tlak. Štát namiesto toho aby zaviedol bezpapierové, automatizované účovníctva , komplikuje podnikanie nedomysleným a dlhodobo neudržateľným OnLine režimom pokladničných a účtovných zariadení.

Je chybou, že kompetentní neurobili pred spustením VRP, e-Kasa /resp. EET v CZ/ analýzu problematiky. Bez uváženia vyhadzujú peniaze štátneho rozpočtu na údržbu amatérsky naprogramovanej a logicky nedomyslenej virtuálnej pokladnice /VRP FS, e-Kasa, EET/.

e-Kasa nedefinuje, aké tlačové zariadenie pre doklady podnikateľ použije, preto ak používateľ použije laserovú tlačiareň a nastaví si v nej automatickú tlač viacerých kópií dokladu, získava ďaľší tovar, bločky na predaj. Každý vytlačený doklad je totiž originál, taktiež každá následne zhotovená kópia dokladu na kopírke, je taktiež originálom. e-Kasa ale aj VRP je gigantický krok dozadu, namiesto prínosu polarizuje spoločnosť a tvorí priestor istej skupine firiem profitovať na podvodoch s DPH ale aj na obyčajnom obchode s bločkami. Existuje dôkazová núdza a nikto nedokáže jednoznačne určiť, kedy a kde dodatočná kópia dokladu vznikla. Takto sa veľa podvodníkov vyhne sankciám.

Otázkou je, prečo takýto nezmysel ako je e-Kasa /+VRP/ chce štát presadiť alebo udržať aj keď nefungujú ako sa predpokladalo? Je tu podozrenie, že sa jedná sa o provízie - "legálne periodické úplatky", ktoré výrobca VRP alebo niekto, kto "pretlačí do zákona" e-Kasy má už prisľúbené. Úradníci schvália čokoľvek, len aby mohli získavať jednorazové alebo periodické provízie, im nezáleží na tom, či to má zmysel a či to spoločnosti niečo prinesie. Vidia len vlastné zisky.

Problém, kôli ktorému štát hľadá nové riešenia pre pokladnice v OnLine režime je veľmi jednoducho popísateľný. Súčasné nastavenie zákona 289/2008 je postačújúce pre ochranu dát, zlyhali výrobcovia pokladníc. Oni sú príčinou toho, prečo sa pokladnice obchádzajú.
Vytvorili v pokladniciach zámerne také prostredie, aby obchádzanie bolo možné. Nechali si zaplatiť od používateľov, servisných stredísk a výrobcov riadiacich programov za to, že v ich pokladniciach sú vytvorené už od výroby zadné dvierka. Každý výrobca to urobil svojim spôsobom. Niekto sofistikovane "prepašuje symbol MF" aj na doklady, ktoré sa neukadajú nikde v pamäti, niekto pripravil prepisovateľné fiskálne pamäte, niekto hardware tak, aby sa pamäť ľahko prepísala v servise. Podrobné informácie o tom, ako a ktorý výrobca to urobil, sa dajú nájsť. Verím tomu, že sa nad kreativitou výrobcov fiskálnych zariadení a riadiacich programov schuti zasmejete. Je to divadielko, ktoré sa na SK hrá už 20 rokov stále dookola. Prechodom na OnLine sa nič nevyrieši, znova na to doplatia používatelia, ktorí fungovali poctivo a znova na tom zarobia výrobcovia pokladníc a firmy, ktoré k nim robia riadiace programy. Nič sa nevyrieši, presne tak, ako sa nič nevyriešilo doteraz. Jednoducho nebol "politický záujem" niečo vyriešiť, len je potrebné niektorým firmám vygenerovať nový zisk a popri tom, niekto potrebuje získať províziu.

Virtuálna pokladnica a systémy podobné EET majú nasledovné systémové nedostatky:

- rozmnožovanie pokladničných dokladov na kopírke alebo cez PDF virtual printer,
- generovanie náhodného FIK kódu na pokladničné doklady bez odosielanie dát na server,
- používanie cudzieho FIK kódu z iného dokladu na nové pokladničné doklady,
- používanie FIK kódu zo staršieho dokladu na nové pokladničné doklady,
- hromadná tlač kópií pokladničných dokladov, ktoré sú "platné a originálne",
- manipulácia s dátami uvedenými na doklade, napr. zámena názvov tovarov atď.,
- tvorba pokladničných dokladov na "bieleho koňa" použítím jeho Login informácií,
- obchodovanie s daňovými dokladmi, použitie jedného dokladu v nákladoch viac firiem,
- technicky neoveriteľný 'problém s pripojením' a s tým spojené nevydávanie dokladov,
- periodické paušálne platby za prenos dát aj v čase keď sa zariadenie nepoužíva,
- paušálne poplatky za zariadenie/program ku EET v hodnote od 15 EUR/mesiac,
- sporné vlastnícke práva a povinnosti k dokladom z VRP uloženým na serveri FS,
- možnosť zneužitia analýzy dát uložených na servri FS alebo obchodovanie s nimi,
- nekontrolovaná možnosť manipulácie s dátami na FS riadená politickým vplyvom,
- dôkazová núdza pri dokazovaní ekonomickej trestnej činnosti cez EET a VRP,
- atď...

Toto všetko bude nočnou morou daňového systému ak sa EET alebo VRP nezastaví.
Viac tu. =>
Lacnejším, efektívnejším a transparentnejším systémom ako VRP a EET je použitie dátového úložiska FisBox a dávkové automatizované spracovanie dát uložených v tejto pamäti.

04.08.2017 FisBox získal certifikát v Lotyšsku. Licenčný partner z Rigy úspešne certifikoval fiskálny systém na báze modula FisBox. Firma získala certifíkát a začala inštalovať moduly FisBox do parkovacích automatov a mobilných pokladničných systémov.


Aktuálny cenník fiskálnych tlačiarní FisBox /platný od 15.08.2014/

FisBox 103 -- cena: 287.50 EUR / 345 EUR s DPH
FisBox 350 -- cena: 400.00 EUR / 480 EUR s DPH
FisBox MODUL cena: 50.00 EUR / 60 EUR s DPH

Upgrade tlačiarne na FisBox: 200 EUR / 240 EUR s DPH
Cenu koncovým používateľom môže upraviť len servisné stredisko.

Pri väčších odberoch je výhodnejšie stať sa licenčným výrobcom vlastných fiskálnych tlačiarní.

Objednávky fiskálnych tlačiarní FisBox prijímame emailom: obj@FisBox.eu 
Bližšie informácie získate a požiadavky môžete upresniť telefonicky: kontakt.
Servisné prehliadky fiskálnych tlačiarní FisBox
- detaily TU.

20.05.2015 Vďaka pamäti FisBox by mohol zaniknúť kontrolný výkaz DPH. Terajší stav párovania účtovných dokladov na základe výkazov DPH je neefektívny a zbytočne pracný. Firmy musia vo výkaze uvádzať detaily z dokladov na vstupe aj výstupe. Navyše nie je prakticky žiadna kontrola nad finančným tokom v zjednodušených daňových dokladoch. O dokladoch tvorených cez VRP a EET ani nemá zmysel hovoriť. Tie si môže nakopírovať a použiť ako prijímovú či nákladovú položku kto chce, a to i viackrát. Uzávierky z VRP si môžu užívatelia kreatívne tvoriť. Kontrolóri budú zahltení overovaním jedinečnosti uzávierok a dokladov z VRP.

Ak by každá firma 'zadarmo dostala' niekoľko pamätí FisBox, nebol by potrebný žiaden kontrolný výkaz. Stačil by jednoduchý export dokladov z pamäti FisBox a odoslanie textových blokov na spracovanie centrále daňovej autority. FisBox tvorí jedinečné a neopakovateľné doklady v lineárnej sekvencii. Preto by stačilo uvádzať index dokladu a DKP zariadenia FisBox, ktoré si firma uplatňuje na vstupe.

Pamäť FisBox umožňuje exportovať doklady opakovane alebo s oneskorenim.
Nie je potrebný OnLine režim. Takto by výrazne klesla " pokutovateľnosť " pre nepodanie alebo oneskorené podanie kontrólneho výkazu DPH. Export dokladov z pamäte FisBox je jednoduchou a rýchlou záležitosťou. Prakticky všetky doklady si môže daňová autorita spárovať a porovnať sama. Jednoduchým vyhľadaním dokladu v exporte iného daňovníka.

05.03.2015 Virtuálna pokladnica prináša firmám do života len "nutné zlo" vo forme neužitočnej byrokracie a zvyšovania prevádzkových nákladov. Používateľom neprináša žiadnu inováciu. To je jeden z dôvodov, prečo je VRP-FS nežiadúci, neobľúbený a nepoužívaný produkt. Viac tu.

FisBox začína byť čoraz viac vyhľadávaný v zahraničí, aktuálne máme klientov z viacerých štátov sveta, máme hotové nasledovné jazykové verzie FisBox: ENG, CZ, SK, PL, ALB, TR, DE, BG, RO, HR, HU, ľubovoľný iný jazyk vieme doplniť v priebehu 2 dní. Štatistika obsadenia pamäte FisBox po 1000 denných uzávierkach - TU.

TEST: FisBox v zdieľanom režime dokáže vytvoriť 2000 dokladov za 16 minút. FisBox tvorí, ukladá a elektronicky podpíše jednopoložkové doklady za 0,48 sekundy. (@ 9600) Detaily tu.

02.03.2015 Takto sa skresľuje účtovná evidencia vo veľkých obchodných sieťach, malých obchodoch a reštauráciách: vrecia plné "zabudnutých bločkov" čakajú na odstránenie z pokladničného systému. Bločková lotéria je neúčinná, sofistikovane sa obchádza dodatočným odstraňovaním zabudnutých pokladničných dokladov. FOTO V menších prevádzkach sa praktický 30% dokladov nevydá, najčastejšie "nekonfliktným osobám" alebo turistom.

Je všeobecne známe, že servisné strediská predávajú tú istú fiskálnu pamäť dookola. Podľa zákona by mali pamäť a jej obsah na CD odovzdať pri výmene za novú používateľovi. Ten má povinnosť archivovať ju 10 rokov. V skutočnosti servisné strediská pamäť klientovi neodovzdajú. Jej obsah načítajú externým programátorom pamätí. Pamäť vynulujú, inicializujú a predajú nasledujúcemu používateľovi ako novú.

Obľúbeným spôsobom skresľovania účtovnej evidencie je aj "generovanie uzávierok s požadovaným obratom". Intervalové uzávierky VRP ale ani uzávierky z klasických pokladníc nemajú elektronický podpis a logickú väzbu, používatelia VRP si ich môžu "kreatívne vyrábať ", následne z nich odvádzať nižšie dane a odvody.

12.12.2014 Systém účtovnej evidencie smeruje k tomu, že správca dane "rozdá" daňovým poplatníkom "účtovné pamäte" ako je FisBox, tieto bude individuálne podľa SN evidovať. Zároveň zavedie povinnosť tvoriť všetky doklady len pomocou tohoto zariadenia a určí povinnú periódu pre dávkové odosielanie dát do centrály správcu dane. Skupina technicky zdatných kontrolórov bude postupne kontrolovať jednotlivé rozdané zariadenia, ich neporušenosť a námatkovo zhodu odoslaných dát. V tomto období /12-2014/ sa to môže zdať nereálne, utopické a niekto môže namietať, že je to len "propaganda vlastného produktu". Je to ale riešenie, ktoré vyrieši obrovské množstvo problémov, posunie celú spoločnosť na úplne inú, digitálnu úroveň. Detaily: Ekologický projekt FisBox.,

09.12.2014 Digitalizácia celého účtovného procesu s využitím pamäte FisBox prinesie slovensku viac pracovných miest ako ich ohrozí. Ak to Slovensko stihne včas, stane sa krajinou, ktorá bude "rozdávať karty" ostatným hráčom v digitalizácii a automatizácii účtovných procesov. Máme skvelú vec a vlastníme k nej autorské práva -©- . Zatiaľ čo sa ostatné krajiny "pokúšajú skenovať" papierové faktúry, my ich už 5 rokov digitálne tvoríme. Fisbox má všetko, čo musí mať digitálny účtovný doklad:
- elektronický podpis,
detaily,
- časovú pečiatku, detaily,
- jedinečnosť a neopakovateľnosť dokladov,
- lineárne narastajúce globálne poradové číslo dokladov,
- dátovo bezpečné a nenarušiteľné úložisko,
e-invoicing A #5,
- úložisko, ktoré je technicky oddeliteľné od cloudových a sieťových systémov,
- logickú a finančnú väzbu,
e-invoicing B #6,
- možnosť tvoriť všetky druhy účtovných dokladov, faktúry, pokladničné doklady atď.,
- rýchly prístup ku všetkým dokladom pre ich spracovanie a overenie,
- plnohodnotná činnosť aj bez OnLine režimu,
detaily,
- možnosť predbežne overiť pravosť dokladu už pri jeho prijatí,

03.09.2014 Štatistika obsadenia pamäte FisBox po 1000 denných uzávierkach - TU.
10 000 dokladov uložených v pamäti FisBox zaberá toľko miesta, ako 3 digitálne fotografie.

24.06.2015 FisKey - pokladnica na báze fiskálnej tlačiarne FisBox s rýchlym prístupom. Ovládaná PC klávesnicou aj bez PC. Viac tu. => Vhodná pre stánky so zmrzlinou, bufety, kaderníctva, kozmetiky, nechtové štúdiá, lekárov, právnikov atď. Všade tam, kde je potrebná vysoká rýchlosť tlačenia dokladov pri minimálnych nárokoch na priestor a prevádzkové náklady. Každý FisBox má bezplatne 40 000 PLU, je len na Vás, či a ako ich využijete.

25.05.2015 FS sa chystá od 1.6.2015 kontrolovať používanie registračných pokladníc. VRP (ekvivalent českej EET) ale aj klasických. Preverí najmä oblasti podnikania, ktoré takúto povinnosť majú od 1.4.2015. Celá tlačová správa je uvedená tu. My považujeme VRP-FS za produkt, ktorý má systémové nedostaky, je dlhodobo neudržateľný a neprináša podnikateľom žiadne inovácie či zjedndušenie podnikania. Viac tu.

Schéma tvorby daňových dokladov použitím zdieľaného prístupu k
zariadeniu FisBox.
Detailnejší popis filozofie tvorby finančných a evidenčných dokladov: Shared FisBox.
FisBox - Virtual cash register - USB device / USB 5V powered.
Schéma obsluhy dvoch riadiacich aplikácií jedným modulom FisBox.
Detailnejší popis činnosti zariadenia FisBox v klasických a prenosných pokladniciach.

15.05.2014 Vývojová sada FisBox pre automatizované spracovanie účtovnej agendy a účtovníctvo bez tlačených, papierových dokumentov. CENA: 39 EUR s DPH. Detaily tu.

FisBox:
Je elektronické zariadenie určené pre dôveryhodný zber účtovných, daňovo a ekonomicky závislých dát. Je plnohodnotne funkčný a dokonale bezpečný bez OnLine režimu. Plní fukncie Virtuálnej pokladnice aj EET (elektronickej evidencie tržieb), pritom nemusí byť OnLine. Je výrazne lacnejší, rýchlejší, spoľahlivejší, bez viazanosti na súvisiace periodické dátové služby a bez prevádzkových nákladov v čase keď sa nepoužíva. Je inovatívny a ekologický. Zjednodušuje podnikanie, odbúrava papierovú formu ekonomických dokumentov a umožňuje automatizáciu účtovných procesov.

FisBox: Prijaté dáta digitálne spracováva, komprimuje, kóduje a dáta počas ukladania 'rozmetie' po pamäťovom médiu tak, aby bola znemožnená ich dodatočná modifikácia. Prichádzajúce dáta z nadradenej, ekonomicky orientovanej aplikácie analyzuje, ukladá v pamäťovom médiu tak, že tvorí logicky zviazané účtovné doklady. Charakteristickou vlastnosťou všetkých vytvorených a uložených dokladov je to, že sú lineárne indexované a digitálne podpísané. Vďaka tomu, že FisBox má vlastné hodiny reálneho času, doklady obsahujú časovú pečiatku, ktorá reprezentuje obdobie ich vzniku. Všetky doklady sú overiteľné na logickej, časovej aj dátovej úrovni, nezávisle na vystavovateľovi. Pamäťové médium je mechanicky zaliate, k uloženým dátam nie je možné pristupovať iným spôsobom ako cez výrobcom definované komunikačné rozhranie.

Zariadenie
FisBox vzniklo a bolo prvý krát certifikované v roku 2010, odvtedy už fungujúce zariadenia vytvorili milióny daňových dokladov. K projektu a definovanej filozofii vlastníme
autorské práva -©- , ostatným firmám ponúkame možnosť pripojiť sa k projektu ako výrobca vlastného hardware alebo ako tvorca nadradenej ekonomickej aplikácie. Cieľom spolupráce je plnohodnotné prevádzkovanie automatického spracovania účtovnej agendy, a zánik účtovných dokumentov v papierovej forme. Komunikačný protokol FisBox je tu.

Systém automatizovaného spracovania účtovnej agendy predpokladá, že všetky fiskálne tlačiarne, registračné pokladnice a fakturačné systémy budú tvoriť všetky doklady s využitím modulov FisBox. Len vtedy môže plnohodnotne fungovať elektronická výmena dát medzi zariadeniami rôznych výrobcov a rôznej konštrukcie.

FisBox je programátorsky plne otvorený systém, dáva rovnakú šancu všetkým programátorom a všetkým operačným systémom. Každý programátor má rovnakú šancu ukázať to, ako dokáže vyladiť konkrétnu ekonomickú alebo obchodnú aplikáciu. Programátor môže riešiť čiste softwérovo orientovanú aplikáciu s voľne prístupným komunikačným protokolom. Problematika účtovných dokladov sa zúži na analýzu a spracovanie textových blokov, ktoré tvorí a archivuje FisBox. Výrobne orientované spoločnosti môžu v spojení s modulom FisBox vyriešiť aj technicky špecifické zariadenia. Napríklad samoobslužné predajné alebo parkovacie automaty, WebShopy a mobilné aplikácie pre remeselníkov tak, aby mohli vystavovať daňové doklady vo svojich mobilných telefónoch či tabletoch aj bez tlačiarne priamo u zákaznika. Pritom zostane zachovaná dátová kompatibilita vytvorených dokladov medzi rôznymi výrobcami. Vytvorené dáta môžu byť postúpené automatizovaným systémom spracovania alebo klientom odoslané v elektronickom formáte.

FisBox je výnimočný tým, že tvorí homogénne, jedinečné a neopakovateľné doklady v OnLine aj OffLine režime. Nie je reálne možné technicky zabezpečiť stav, pri ktorom by mohli byť všetky zariadenia pre tvorbu účtovných dokladov trvale OnLine. Tvorba pokladničných a iných daňových dokladov nesmie byť viazaná výhradne na OnLine režim. Ak "linka čo len na chvíľu stratí spojenie", jedná sa už o OffLine režim. Ak je pokladničný systém riadený OnLine softwérom inštalovaným v PC, vytvára sa tu priestor pre hackerov a zadné dvierka do systému.

"OnLine cloudový" systém nie možné považovať za dôveryhodné dátové úložisko. Prepínanie dátových smerníkov znižuje vierohodnosť tvorených dát a komplikuje transparentnosť kontroly. Dočasne, lokálne uložené nezabezpečené dáta, môžu byť modifikované pri "strate spojenia". Prenos môže byť skresľovaný "službami" typu
"Man-in-the-middle". "Cloudové softwérové registračné pokladnice" bez oddeliteľného a zabezpečeného pamäťového média, komplikujú plynulé používanie automatizovaného spracovania účtovných dát. Používateľom vznikajú periodické udržiavacie náklady aj keď systém nie je využívaný. Komplikuje sa "OffLine" tvorba, prenos a overenie dokladov medzi obchodnými partnermi. Prax vyžaduje možnosť tvoriť doklady v OffLine režime. Následne dávkovo, s možnosťou opakovania, odosielať dáta na spracovanie obchodným partnerom a daňovej autorite. K tomu je ale nutné dôveryhodné úložisko, ktorým je FisBox.

Problematika kontroly účtovnej evidencie firiem sa nesmie sústrediť len na evidovanie tržieb registračnými pokladnicami. Finančná správa musí mať možnosť kontrolovať aj účtovné doklady o dodaných službách, pohybe tovaru na vstupe aj výstupe. Pokračovanie tu.

15.03.2014 FisBox je jedným z najekologickejších projektov súčasnosti. Filozofia tvorby, prepravy, overovania a archivovania účtovných dokladov definovaná projektom FisBox, zachráni státisíce stromov každý rok. Doterajšie metódy vedenia účtovnej agendy umožňovali posielať účtovné doklady v elektronickej forme, napríklad PDF, v konečnom dôsledku musel každý doklad byť vytlačený na papier na strane tvorcu aj príjemcu. Tvorca dokladu ušetril na poštovnom ale finančne zaťažil príjemcu účtovného dokladu tým, že si tento musel doklad sám vytlačiť na vlastné náklady. Pokračovanie článku je tu.

01.03.2014 Papierové tlačiarne do štyroch rokov skončia. Takto to vidia v IEEE #1 a #2. Riešiť problematiku šetrenia pri tlačení je možné voľbou správneho fontu, čo takto úplne vypustiť tlačenie účtovných dokumentov, FisBox ponúka riešenie . Filozofia projektu FisBox navrhla technické prostredie pre "ekonomickú agendu bez účovných dokladov v papierovej forme" už v roku 2010. FisBox nie je len "teoretická myšlienka" ale je to hotové, 4 ročnou praxou overené riešenie. Vďaka malým rozmerom, nízkemu príkonu, univerzálnosti a nízkej cene zariadenia, je prakticky ihneď hromadne nasaditeľné do všetkých oblastí života. Naša firma vlastní k projektu autorské práva. -©- Slovensko by sa malo čo najskôr chytiť šance, byť lídrom v tejto oblasti a "ukázať svetu ako to má fungovať". Takto by mohli vzniknúť tisíce pracovných miest pre mladých ľudí.

Je isté, že účtovný alebo pokladničný doklad v tlačenej, papierovej forme, postupne stratí právnu a účtovnú validitu. Doklady bez elektronického podpisu, časovej pečiatky a bez jednoznačnej identifikácie "klienta", nebudú akceptovateľným dokladom pre odpočítanie dane a uplatnenie nákladov. Čím skôr sa automatizované spracovanie účtovnej agendy zavedie do praxe, tým rýchlejšie sa sytém doladí a spresní. Zavedenie nemusí byť hneď v plnom rozsahu, zásadnou vecou je, aby bol zabezpečený dôveryhodný zber účtovných dát. Túto podmienku FisBox plní. Účtovnícke a evidenčné detaily sa môžu doladiť postupne, po získaní prvých skúseností s hromadným spracovaním získaných dát.

16.02.2014 GSM / LAN - OnLine pokladnice - analýza problematiky, detaily TU.

16.01.2014 FisBox - USB powered e-invoice, e-signature and TimeStamp device for automatic data processing in shared mode. / Schematic USB - RS232 (+5V PWR mode)

10.01.2014 Jedno zariadenie, tisíc riešení. Predaj licenčných práv FisBox pre výrobcov. Návod, ako sa stať výrobcom fiskálneho zariadenia. Cena 5 000 EUR, detaily TU.

10.01.2014 FisBox - mass production in progress.FisBox mass production

22.12.2013 FisBox nasadený vo verejnej správe môže výrazne pomôcť v transparentnosti pri správe verejných financií. Tvorba elektronicky podpísaných, nezávisle overiteľných finančných dokladov, ktoré majú aj logickú väzbu, poskytne reálnejší prehľad o finančných tokoch v štátnej správe. Infozákon určuje povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry na webe. V spleti faktúr je niekedy ťažká orientácia. Nie je jasné, či zverejnené doklady sú všetky a či okrem nich neboli tvorené aj iné, pretože nie je medzi dokladmi logická väzba. Nie sú zverejnené tie, ktoré sú pod finančným limitom zobrazenia alebo platené v hotovosti. FisBox môže situáciu výrazne zjednodušiť. Okrem toho, že už nebude potrebné doklady "skenovať alebo inak digitalizovať ", bude medzi dokladmi ľahko kontrolovateľná logická, časová a finančná väzba. Zníži sa pracnosť pri spracovaní, overovaní a elektronizácii dokladov. Odpadne náročný export, predíde sa dodatočnéj modifikácii a vkladaní dokladov mimo poradia. Zariadenie, ktoré toto dokáže veľmi jednoducho a pri minimálnych nákladoch zabezpečiť je hotové. Fungovať by to malo takto. Vytvorené a uložené doklady môžu byť zverejňované priamym exportom /načítaním/ dokladov z pamäte FisBox v riadkovom, zjednodušenom formáte ale aj v detailnom "plain text" formáte.

21.12.2013 Taxameter - prepojený na FisBox - umožní vydať platný elektronicky podpísaný daňový doklad s časovou pečiatkou. Takto je možné veľmi rýchlo vyriešiť úlohu, ktorú zavádza legislatíva s platnosťou od 1.1.2014 pre všetky vozidlá TAXI. Viac info - tu.

21.11.2013 FisBox - Dual Port support - podpora dvoch vstupných kanálov.FisBox Dual Mode

02.11.2013 Novela zákona o ERP (od 1.1.2014) zavádza aj povinnosti uvedené TU.

13.09.2013 Ak hľadáte na Slovenskom trhu registračné pokladnice, ktoré neklamú, potom ste na dobrej www stránke. Fiskálne zariadenie FisBox určite neklame. Nikoho.

Shared FisBox - see details...
Shared!

Súčasný daňový systém je príliš komplikovaný a neprehľadný, vývoj bude pravdepodobne smerovať ku "osobnému daňovému systému". Kde každá osoba individuálne dostane od správcu dane predstavenú lineárnu "daňovú pamäť" a zúčtovanie dane robí na základe všetých príjmov a výdavkov, vrátane osobných výdavkov.

-->>> Archív publikovaných informácií AKTUALIZOVANÉ: --> 11.02.2014

Kompio: Výroba fiskálnych zariadení musí mať takú kontrolu, ako tlač bankoviek. Fiskálne zariadenia musia byť dátovo transparentné, ľahko, prehľadne a zrozumiteľne čitateľné. Musia byť technicky oddeliteľné od virtuálnych a cloudových prostredí. Zároveň musia umožniť OnLine alebo dávkový prenos a overenie uložených dát.

Hlavné benefity modula FisBox sú:

- okamžitý prístup ku všetkým (2 000 000) dokladom, tlač kópie a načítanie originálu každého dokladu,
- priame textové definovanie účtovných položiek PLU = 400 000 000 PLU pozri typický doklad
- automatická úplná archivácia žurnálu 2 000 000 dokladov a 9998 Z uzávierok priamo v module,
- 500 súčasne otvorených dokladov, do 200 riadkov v každom doklade, okamžitý prístup k dokladom,
- jednoduchá použiteľnosť a integrovateľnosť do fiskálnych tlačiarní a registračných pokladníc,
- integrovateľnosť do prenosných registračných pokladníc,
zdieľateľný prístup,
- nízky príkon, štandartne 0,18 W, optimalizovaná mobilná verzia 0,10 W,
- podpora funkcií pre tvorbu a overovanie elektronických podpisov a časových pečiatok /ESD devices/,
- doklady s elektronickým podpisom a jednoduché overenie elektronického podpisu,
- elektronické podpisy a časové pečiatky overiteľné bez potreby internetu a autorizačnej autority,
- možnosť vzdialeného prístupu k vytvoreným a uloženým dokumentom pre ich overenie,
- kontrola nad systémovým dátumom a záznamy o vykonaných zmenách, integrita RTC aj bez batérie,
- tvorba LOG záznamov činnosti, časovo synchronizované záznamy o každom zapnutí, vypnutí a aktivite,
- vysoký stupeň ochrany uložených dát kompresiou, kódovaním, CRC32 a rozmietaním po Flash médiu,
- nezávislosť na operačnom systéme, možnosť práce v sieti, sieťové zdieľanie a tlač dokladov,
- najnižšia cena na trhu, 50 EUR @1Kpcs, v cene aj PC software FisTop,
- kapacita fiskálnej pamäte 4GB (cca 22 rokov pri 250 dokladoch za deň), bez reálnej šance zaplniť,
- kompresia a kódovanie ukladaných dát v reálnom čase priamo v module FisBox, (doklady a uzavierky),
- odpadá nutnosť kupovať SD karty a čítačky žurnálu, ukladanie dát je plne automatizované,
- riadiaci modul FisBox je umiestnený priamo v interiéri tlačiarne, nie sú potrebné žiadne podstavce,
- nikdy sa nevykonáva "načítavanie do čítačky" ani prenos dát na kartu po zaplnení lokálnej pamäte,
- minimálny počet súčiastok, minimálne rozmery a príkon, vysoká spoľahlivosť a stabilita,
- fiskálny modul FisBox, 4GB fiskálna a žurnálová pamäť v jednom malom bloku plní všetky funkcie,
- FisBox je riadený najmodernejším 32 bitovým RISC procesorom ARM Cortex M3,
- vysoká rýchlosť činnosti, tlač dokladu do 0.3 sekundy od odoslania poslednej položky dokladu z PC,
- voľne prístupný komunikačný protokol pre vývoj vlastných aplikácií,
- denné a intervalové uzávierky, voliteľne mesačné /používa sa názov periodické/,
- bezplatné elektronické podpisovanie a overovanie dokumentov (Electronic Signature Device),
- bezplatná tvorba a archivovanie časových pečiatok k tvoreným a uloženým dokladom,
- servisný interval zo zákona každých 500 dní, činnosť nie je nijako blokovaná, len upozorní používateľa,
- pripravenosť na prípadné zrušenie malých EURO mincí,
- podpora USB aj RS232, možnosť použitia LAN, BlueTooth alebo iných redukcií,
- bezplatný riadiaci program so skladom pre 12 000 PLU, FisTop - download,
- priama podpora zákazníckeho displeja, displej je zahrnutý v cene každej tlačiarne FisBox,
- priebežná načítavateľnosť dokladov a uzávierok, možnosť priebežne odosielať vytvorené doklady,
- overiteľné doklady s elektronickým podpisom, možnosť overiť doklady z inej tlačiarne FisBox,
- možnosť použiť "INFO TEXT >" riadky v doklade spolu s PLU, variabilný úvod a záver dokladu,
- asociátor s možnosťou uložiť 40 000 PLU pre prácu bez PC dodávaný automaticky bezplatne,
- viacúrovňová ochrana zabraňuje zneužitiu dát elektronického žurnálu a jeho predaju ako tovaru,
- malé rozmery (7.8 x 3.6 cm), nízky príkon (0.18W), ľahká integrovateľnosť do iných zariadení,

... toto všetko dokáže FisBox FisBox - detaily a foto tu
Free counters!

Počet unikátnych návštev od 18.02.2011
/každá IP je započítaná len jeden krát i pri viacnásobnom prístupe/


-
Autorské práva, © Copyright

FisBox je II. projekt priamej reálnej
konkurencie, ktorá je nevyhnutná k
zlepšovaniu produktov a obnoveniu
skutočnej spotrebiteľskej voľby.

FisBox Logo download

-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu