FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Dual port support

21.11.2013

FisBox - dual input port support / obsluha dvoch zariadení


FC0105__________1024__

Uvedený príkaz povolí príjem a spracovanie všetkých povelov FisBox z dvoch vstupných liniek súčasne. FisBox bude rovnako spracovávať príchodzie povely cez linku PC - pin 4(Rx) a 6(Tx), aj cez linku BCR - pin 7(Rx) a 6(Tx). Prichádzajúce dáta budú spracované s rovnakou prioritou. FisBox odosiela dáta pre obidva kanály len použitím jednej výstupnej linky - pin 6(Tx).

Využitie dvoch vstupných kanálov v prenosných a stacionárnych
registračných pokladniciach: (
Picture ZOOM )

Kanálom BCR (pin 7 - 6) môže komunikovať s modulom FisBox vstavaný riadiaci program pokladnice. Kanál PC (pin 4 - 6) zostane prístupný pre načítavanie a analýzu uložených dokladov z vonkajšieho prostredia PC. Tento pružnejšie modifikovateľný kanál sa využije pre automatizované spracovanie dokladov alebo kontrolu daňovou autoritou. FisBox tak môže bez dátových prepínačov ovládať externý PC aj vstavaný program pokladnice. Činnosť interne v pokladnici zapojeného zariadenia FisBox je možné externe, bez zásahu do zariadenia, monitorovať vďaka tomu, že obidva kanály používajú spoločný výstupný signál - pin 6(Tx).

FisBox Dual Mode in Cash registers
FisBox Kontakt

Využitie dvoch vstupných kanálov PC a BCR pre obsluhu dvoch PC:
(
Picture ZOOM )

V takomto prípade môže jedna fiskálna tlačiareň obsluhovať v tom istom čase dva počítače zapojené v sieti. Pre bezpečný súčasný prístup k tlačiarni z viacerých PC, by mal programátor riadiacej aplikácie vytvoriť "prístupový semafor", ktorý jednotlivým staniciam signalizuje, že tlačiareň obsluhuje iná stanica a je potrebné počkať s odosielaním dát.

Obidve vstupné linky PC aj BCR ukladajú prijaté dáta v tom istom prijímacom buffri modula FisBox. Odosielanie dát v tom istom čase z dvoch PC je možné len vtedy, ak programátor zabezpečí synchronizáciu odosielaných povelov a odpovedí na úrovni riadiacich procesov a súčasne otvorených dokladov.

FisBox Dual Mode with PC

Funkcie duálneho prístupu k zariadeniu FisBox sú implementované od Fw 1.20 - 11/2013. Funkcie budú štandartne vo všetkých doskách FisBox s týmto a vyšším firmware. Default pri expedícii je vstupná linka BCR nastavená pre režim Retransmit. Duálny prístup je nutné aktivovať jednorazovým odoslaním povelu:
FC0105__________1024__

Deaktivovať duálny prístup je možné odoslaním povelu:
FC0105___________269__
Pozn. takto sa aktivuje režim Retransmit-default. Viď. komunikačný protokol FisBox, download(xls)


V prípade, že plánujete využívať duálny prístup k zariadeniu FisBox, odporúčame používať pre obidva kanály (PC1,2/PC1,ECR) komunikačnú rýchlosť 38400. Zvolením tejto komunikačnej rýchlosti v obidvoch kanáloch, predídete nutnosti meniť internú rýchlosť FisBox-Tlačiareň v hardvéri tlačiarne. Rýchlosť 38400 používa interne FisBox v komunikácii s tlačiarňou, preto nebude potrebné nič v nastavení tlačiarne meniť. V budúcnosti plánujem rýchlosť 38400 používať ako DEFAULT vo všetkých kanáloch.

Bližšie informácie sú uvedené v
komunikačnom protokole FisBox.

Ing. Štefan Genšor

-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu