FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


FisBox 103

Cena pre koncového používateľa:

287.50 EUR bez DPH / 345 s DPH

V cene je zahrnuté:

- servisná kniha pokladnice s certifikátom,
- nainštalovaný fiskálny modul
FisBox,
- riadiaci program pre 12 000 PLU
FisTop,
- 4GB pamäte pre žurnál a 9998 uzávierok,
- LCD zákaznícky displej 2x16 znakov,
- prepojovací kábel RS232 k PC,
- napájací adaptér tlačiarne 220V/24V,

ZOOM TU: Rozmery: 18 x 11.5 x 8 cm


Ak túto tlačiareň chcete, kliknite a doplňte požadované údaje TU: obj@FisBox.eu 


Tepelná tlačiareň SAMSUNG BIXOLON STP 103 v ktorej je interne
nainštalovaný riadici modul FisBox a LCD displej 2x16

Fiskálna tlačiareň komunikuje s riadiacim PC cez sériovú linku RS232 alebo USB použitím redukcie. Je nezávislá na operačnom systéme, je použiteľná s ľubovoľnou aplikáciou a ľubovoľným PC. Tlačiareň má integrovaný zákaznícky displej 2x16 znakov. K tlačiarni je možné okrem PC pripojiť externý snímač čiarových kódov, FisBox dáta zo snímača retransmituje do PC a tak už nebudete potrebovať druhú sériovú linku. Tlačiareň generuje impulz pre otváranie pokladničnej zásuvky.

Fiskálna tlačiareň OravaFis (skrátene FisBox 103) má integrovaný riadiaci modul
FisBox, tento plní všetky fiskálne funkcie definované zákonom 289/2008 a 504/2009. Modul obsahuje veľkokapacitné pamäťové médium, uchováva elektronický žurnál /kópiu/ všetkých dokladov, denné a periodické uzávierky. Pozn. periodické uzávierky sú vám známe ako mesačné, periódu si môžete zvoliť, nemusí to byť 1 mesiac.

Kapacitu fiskálnej pamäte nie je reálne možné zaplniť počas celej životnosti tlačiarne, nie je potrebné dokupovať pamäťové karty ani čítačky žurnálu. Všetky funkcie sú naprogramované tak, aby fiskálna tlačiareň prácu v predajni uľahčovala, nie komplikovala.

Činnosť a archivácia žurnálu je plne automatizovaná, užívateľ ani nevie, že tlačiareň tvorené dáta automaticky komprimuje, kóduje a ukladá interne vo fiskálnej pamäti. Navyše je možné všetky doklady alebo uzávierky okamžite načítať alebo vytlačiť ich kópiu za celú históriu aj po niekoľkých rokoch bez vyhľadávania v pamäti.

Tlačiareň je nezávislá na použitom riadiacom PC programe, môže fungovať ako lokálna, sieťová alebo ako WEB_CASH_REGISTER - pokladnica riadená internetovou aplikáciou kde dáta položiek sú prístupné cez internet. Fiskálnu tlačiareň je možné pripojiť k ľubovoľnému staršiemu PC pod DOSom, k PC v ktorom máte Windows ale aj k notebooku.

K fiskálnej tlačiarni dodávame bezplatne riadiacu PC aplikáciu
FisTop so skladovým hospodárstvom a vernostným systémom do 12 000 PLU tak, aby bolo možné ju po zakúpení ihneď používať. Fiskálnu tlačiareň je možné používať súčasne aj s riadiacim programom iného výrobcu ak tento implementoval komunikačný protokol modula FisBox. Zoznam externých výrobcov postupne aktualizujeme.

Fiskálnu tlačiareň je možné používať aj bez PC použitím asociátora pre 40 000 PLU
(popis tu) ako klasickú registračnú pokladnicu ovládanú snímačom čiarových kódov. Asociátor pre 40 000 PLU dodávame s fiskálnou tlačiarňou bezplatne. PLU môžete do asociátora odoslať bezplatným programom FisTop ktorý súčasne umožňuje prácu v režime fiskálnej tlačiarne.

Technické parametre pokladnice OravaFis - FisBox /Model ID / " FisBox 103 "

- fiskálny modul a fiskálna pamäť v jednom bloku - FisBox,
- elektronický žurnál s kapacitou na 22 rokov pri 250 dokladoch denne,
- kapacita 2 000 000 účtovných dokladov,
- 9998 denných uzávierok /27 rokov/,
- 9998 periodických /mesačných/ uzávierok, tieto sú nepovinné ale v praxi užitočné,
- názov PLU max 80 znakov, možnosť použiť INFO TEXT riadky,
- 32 druhov účtovných dokladov, 16 fiskálnych a 16 nefiskálnych,
pozri typy dokladov tu
- generovanie impulzu pre elektrické otváranie peňažnej zásuvky,
- podpora max 500 súčasne otvorených dokladov, obsluha viacerých klientov naraz,
- reštauračný režim - otvorené stoly, zachovanie otvorených dokladov po vypnutí,
- max 200 účtovných položiek v doklade, možnosť kombinovať 1 a 2 riadkové položky,
- servisná periodicita 500 dní, činnosť ani po tomto termíne nie je blokovaná, len upozorní,
- fiškálna tlačiareň interne trvale automaticky eviduje príchody a aktivitu zamestnancov,

- vzorové doklady tlačené tlačiarňou OravaFis
vzhľad TU

- preddefinované typy dokladov fiskálnej tlačiarne OravaFis
popis TU

- detailný popis ostatných funkcií riadiaceho modula FisBox
popis TU

- download PC riadiaceho skladového programu FisTop
FisTop TU


Fiskálna tlačiareň bola certifikovaná ako OravaFis - FisBox / Model ID, v hovorovej a elektronickej komunikácii budeme/môžete používať skrátený názov - synonymum FisBox 103. Jedná sa o ten istý výrobok, snažíme sa len zjednodušiť komunikáciu.

Certifikát vydaný 13.04.2010
EVPÚ - 00094/101/1/2010

-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu