FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


FisBox 350

Cena pre koncového používateľa:

400 EUR bez DPH / 480 s DPH

V cene je zahrnuté:

- servisná kniha pokladnice s certifikátom,
- nainštalovaný fiskálny modul
FisBox,
- riadiaci program pre 12 000 PLU
FisTop,
- 4GB pamäte pre žurnál a 9998 uzávierok,
- LCD zákaznícky displej 2x16 znakov,
- prepojovací kábel RS232 k PC,
- napájací adaptér tlačiarne 220V/24V,

ZOOM TU: Rozmery: 15 x 14.5 x 15 cm


Ak túto tlačiareň chcete, kliknite a doplňte požadované údaje TU: obj@FisBox.eu 

Superrýchla a výkonná tepelná tlačiareň SAMSUNG BIXOLON SRP 350_Plus
v ktorej je interne nainštalovaný riadiaci modul FisBox a externe LCD displej 2x20,
tlačiareň obsahuje rezací mechanizmus pre orez papiera

Modul FisBox môže naozaj naplno ukázať svoju rýchlosť až v spojení s touto tlačiarňou. Dokáže spracovať a vytlačiť doklad v ktorom je 20 tovarových riadkov za 5 sekúnd, z toho 2 sekundy sa odosielajú dáta a 3 sekundy tlačiareň tlačí doklad s hlavičkou a záverom. Spracovanie dokladu sa samozrejme skráti len na 3 sekundy ak sa položky odosielajú priebežne. Oveľa vyššiu rýchlosť tlačenia dokladov pri rovnakej cene vykazuje nový model tlačiarne označený: BIXOLON SRP350 Plus II.

Modul
FisBox prijíma dáta, súčasne na pozadí vytvára doklad, zapisuje žurnál a zobrazuje text na displeji. Odosielanie položiek z PC nie je nijako spomaľované, prenos dát je plynulý a bez oneskorení. Doklad s 80 položkami môžete odoslať naraz, PostProces v nodule FisBox zabezpečí pomalé - čitateľné zobrazovanie textov na displeji bez toho, aby sa prenos dát musel pozastaviť alebo čakať na spracovanie.

Zákaznícky LCD displej je externe umiestnený v plastovom obale s možnosťou upevnenia na prostriedky pultu predajne alebo samotnej tlačiarne. Na uvedenej fotografii /nie je viditeľný/ je umiestnený zo zadnej strany tlačiarne, aby bol čitateľný zo strany klienta. Zákaznícky displej je podsvietený.

Fiskálna tlačiareň komunikuje s riadiacim PC cez sériovú linku RS232 alebo USB použitím redukcie. Je nezávislá na operačnom systéme, je použiteľná s ľubovoľnou aplikáciou a ľubovoľným PC. Tlačiareň má integrovaný zákaznícky displej 2x16 znakov. K tlačiarni je možné okrem PC pripojiť externý snímač čiarových kódov,
FisBox dáta zo snímača retransmituje do PC a tak už nebudete potrebovať druhú sériovú linku. Tlačiareň generuje impulz pre otváranie pokladničnej zásuvky.

Fiskálna tlačiareň FisBox 350 má integrovaný riadiaci modul
FisBox, tento plní všetky fiskálne funkcie definované zákonom 289/2008 a 504/2009. Modul obsahuje veľkokapacitné pamäťové médium, uchováva elektronický žurnál /kópiu/ všetkých dokladov, denné a periodické uzávierky. Pozn. periodické uzávierky sú vám známe ako mesačné, periódu si môžete zvoliť, nemusí to byť 1 mesiac.

Kapacitu fiskálnej pamäte nie je reálne možné zaplniť počas celej životnosti tlačiarne, nie je potrebné dokupovať pamäťové karty ani čítačky žurnálu. Všetky funkcie sú naprogramované tak, aby fiskálna tlačiareň prácu v predajni uľahčovala, nie komplikovala.

Činnosť a archivácia žurnálu je plne automatizovaná, užívateľ ani nevie, že tlačiareň tvorené dáta automaticky komprimuje, kóduje a ukladá interne vo fiskálnej pamäti. Navyše je možné všetky doklady alebo uzávierky okamžite načítať alebo vytlačiť ich kópiu za celú históriu aj po niekoľkých rokoch bez vyhľadávania v pamäti.

Tlačiareň je nezávislá na použitom riadiacom PC programe, môže fungovať ako lokálna, sieťová alebo ako WEB_CASH_REGISTER - pokladnica riadená internetovou aplikáciou kde dáta položiek sú prístupné cez internet. Fiskálnu tlačiareň je možné pripojiť k ľubovoľnému staršiemu PC pod DOSom, k PC v ktorom máte Windows ale aj k notebooku.

K fiskálnej tlačiarni dodávame bezplatne riadiacu PC aplikáciu
FisTop so skladovým hospodárstvom a vernostným systémom do 12 000 PLU tak, aby bolo možné ju po zakúpení ihneď používať. Fiskálnu tlačiareň je možné používať súčasne aj s riadiacim programom iného výrobcu ak tento implementoval komunikačný protokol modula FisBox. Zoznam externých výrobcov postupne aktualizujeme.

Fiskálnu tlačiareň je možné používať aj bez PC použitím asociátora pre 40 000 PLU
(popis tu) ako klasickú registračnú pokladnicu ovládanú snímačom čiarových kódov. Asociátor pre 40 000 PLU dodávame s fiskálnou tlačiarňou bezplatne. PLU môžete do asociátora odoslať bezplatným programom FisTop ktorý súčasne umožňuje prácu v režime fiskálnej tlačiarne.

Technické parametre pokladnice " FisBox 350 "

- fiskálny modul a fiskálna pamäť v jednom bloku - FisBox,
- elektronický žurnál s kapacitou na 22 rokov pri 250 dokladoch denne,
- kapacita 2 000 000 účtovných dokladov,
- 9998 denných uzávierok /27 rokov/,
- 9998 periodických /mesačných/ uzávierok, tieto sú nepovinné ale v praxi užitočné,
- názov PLU max 80 znakov, možnosť použiť INFO TEXT riadky,
- 32 druhov účtovných dokladov, 16 fiskálnych a 16 nefiskálnych,
pozri typy dokladov tu
- generovanie impulzu pre elektrické otváranie peňažnej zásuvky,
- podpora max 500 súčasne otvorených dokladov, obsluha viacerých klientov naraz,
- reštauračný režim - otvorené stoly, zachovanie otvorených dokladov po vypnutí,
- max 200 účtovných položiek v doklade, možnosť kombinovať 1 a 2 riadkové položky,
- servisná periodicita 500 dní, činnosť ani po tomto termíne nie je blokovaná, len upozorní,
- fiškálna tlačiareň interne trvale automaticky eviduje príchody a aktivitu zamestnancov,

- Vzorové doklady tlačené tlačiarňou FisBox 350
vzhľad TU

- Preddefinované typy dokladov fiskálnej tlačiarne FisBox
popis TU

- Detailný popis ostatných funkcií riadiaceho modula FisBox
popis TU

- Download PC riadiaceho skladového programu FisTop
FisTop TU

- Tlačiareň FisBox 350 štandartne používa papierové rolky so šírkou 80mm, je možnosť nastavením konfiguračného parametra FisBox prepnúť tlačiareň na papierové rolky so šírkou 57mm. Vtedy je potrebné upraviť interiér rolky papiera vložením redukcie kompenzujúcim šírku rolky papiera a podkladu, na ktorom leží položená rolka. Rolka papiera musí byť po vložení vyrovnaná vo vodorovnej polohe bez nežiadúceho sklonu.

FC3003____________1___ - FisBox 350 nastavený na rolky šírky 80 mm
FC3003____________2___ - FisBox 350 nastavený na rolky šírky 57 mm


Certifikát vydaný 10.06.2010
EVPÚ - 00153/101/1/2010


Vzhľad: Zoom FisBox 350


-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu