FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


-> © Copyright, Autorské práva


01.01.2010

Všetky informácie uvedené na stránke
www.FisBox.eu a substránkach sú predmetom duševného vlastníctva a výsledkom tvorivej činnosti autora:
Ing. Štefan Genšor, Námestovo, Slovakia (SK),

Autorské práva

Autor si uplatňuje všetky práva k nápadom, myšlienkam, hmotným a nehmotným statkom, ktoré z jeho tvorivej činnosti vznikli a sú v projekte FisBox a odvodených projektoch použité. Použitie informácií a využívanie či odvodenie variánt tretími osobami musí byť písomne povolené autorom podľa dohody.

Autor garantuje trvale bezplatné používanie:

-
komunikačného protokolu v nadradených aplikáciách výrobcov riadiacich programov,
- elektronickú alebo inú distribúciu a následné spracovanie tvorených dokladov,
- využívanie elektronického podpisu FisBox na overovanie vzniknutých dokladov a dát,
- využívanie priameho a vzdialeného prístupu k dátam uloženým vo fiskálnej pamäti,
- používanie, modifikáciu a šírenie bezplatného riadiaceho a skladového programu
FisTop
- využívanie časovej pečiatky, vzdialené alebo lokálne overovanie existencie dokladov,


Odvodzovať alebo kopírovať predmet autorských práv je možné len s písomným súhlasom majiteľa. Porušovanie autorských práv môže byť trestne stíhané.


Kompio Námestovo SLOVAKIA - kontakt
Ing. Štefan GenšorLicencia pre používanie riadiacich modulov FisBox v klasických registračných pokladniciach, prenosných pokladniciach, fiskálnych tlačiarňach, elektronických podpisovacích zariadeniach /ESD/, v data LOG, TimeStamp, Shared invoice a iných zariadeniach je po dohode na predaj. EML 


 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu