FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Licencia pre výrobcov

10.01.2014 Language: SLOVAK (SK) - translate to ENG

Jedno zariadenie, tisíc riešení. Predaj licenčných práv FisBox pre výrobcov.

Autorské práva -©-

Chcete sa stať výrobcom fiskálnej registračnej pokladnice, fiskálnej tlačiarne, samoobslužného alebo parkovacieho automatu?
Chcete vyrábať nový model fiskálneho, e-signature alebo e-invoice zariadenia?
Chcete mať dôveryhodné účtovné zariadenie s funkciami e-signature a TimeStamp? Chcete využívať funkcie automatickej účtárne?
Alebo viete technicky zabezpečiť činnosť, ktorou by ste "vdýchli modernú dušu" do zastaralých a technicky zaostalých registračných pokladníc inštalovaním bloku FisBox ?

Skúste zvážiť variant, v ktorom by ste sa stali plnohodnotným výrobcom vašich vlastných fiskálnych tlačiarní alebo registračných pokladníc bez zdĺhavého procesu vývoja vlastného fiskálneho bloku.

Fiskálny blok FisBox je účtovné zariadenie, ktorého vývoj je ukončený. Prax ukázala, že zariadenie je spoľahlivé. Úlohou nášho fiskálneho zariadenia, je zabezpečiť dôveryhodný, bezpečný a overiteľný zber účtovných dát alebo dát súvisiacich s financiami. Umožniť ich dlhodobú, nenarušiteľnú archiváciu, poskytnúť možnosť opakovaného načítavania a okamžitého overenia. Zariadenie je možné doplniť o rôzne automatizované spôsoby prenosu a následného spracovania zozbieraných dát.

Po dokončení vývoja sa ukázalo, že zariadenie FisBox, úlohu zberu plaintext účtovných dát, ich archiváciu, okamžité a transparentné overenie, dôveryhodne plní. Štatistika obsadenia pamäte FisBox po 1000 denných uzávierkach - TU.. Je možnosť doladiť niektoré estetické, rozmerové detaily alebo zmeniť, jazykovú mutáciu či kódovacie a overovacie algoritmy. Toto sú ale drobné zmeny, ktoré vieme urobiť za pochodu a na počkanie. Ak má systém účtovnej evidencie fungovať, zo strany správcu dane musí byť dôsledná evidencia sériových čísiel všetkých v prevádzke používaných zariadení FisBox.

Proces certifikácie je možné absolvovať s vlastným zariadením ale aj so zariadením, ktoré získate na základe licenčných práv iného výrobcu. Jeden výrobok možu mať certifikovaný viacerí výrobcovia v odvodenej variante s vlastnou technickou modifikáciou.

Vy máte špecifické technické riešenie alebo klientom stanovené požiadavky, my máme fiskálny modul, ktorý vám poskytneme s kompletnou certifikačnou dokumentáciou. Počas certifikácie Vám budeme plne nápomocní tak, aby proces certifikácie skončil vydaním certifikátu. Takto sa stanete plnohodnotným výrobcom fiskálneho zariadenia.

Novému fiskálnemu zariadeniu môžete v takomto prípade dať vlastný názov. Certifikát bude vydaný na Vaše obchodné meno. Text "
FisBox.eu - sk" sa na dokladoch bude tlačiť ako identifikátor elektronického podpisu a spôsobu overenia dokladov. Overovacia logika bude zhodná s ostatnými licencovanými zariadeniami. Toto umožní elektronickú výmenu a automatické spracovanie dokladov medzi zariadeniami rôznych výrobcov.

Výhoda vydania certifikátu na Vašu firmu je v tom, že po jednorazovom vysporiadaní úvodných nákladov, budete môcť vyrobiť ľubovolný počet finálnych zariadení. Naša firma bude len dodávateľom
dosiek FisBox v cene 40 EUR/kus. Výrobný proces vašich zariadení riadite a máte pod kontrolou Vy. My ručíme za dostupné množstvo dosiek FisBox, ich spoľahlivý chod a zhodu sériovo vyrábaných dosiek FisBox s certifikovanou vzorkou.

Odstúpenie licenčných práv používania dosiek FisBox vo vašich systémoch pre ľubovoľný počet inštalácií na území zmluvou dohodnutého štátu stojí
5000 EUR. V cene je zahrnutá poradenská činnosť pri doladení vývoja a absolvovaní certifikácie. Licencia je viazaná na obdobie 3 rokov od uzavretia licenčnej zmluvy. Certifikát aj licenciu je možné následne predĺžiť. Dosky FisBox Vám budeme dodávať počas celého obdobia platnosti licencie v presne definovanej verzii (napr. FW1.21). Technickú dokumentáciu pre vývoj vlastných zariadení riadených doskou FisBox, nájdete tu a konštrukčné detaily tu.

Pozn. Identifikačný text "FisBox.eu - sk" je možné zmeniť podľa požiadavky klienta s príplatkom v hodnote 20% pôvodnej ceny licencie, overovacia logika zostane zhodná.

26.06.2013
- FisBox získal certifikát TUV, s platnosťou do roku 2018. Veríme, že projekt FisBox je skvelou myšlienkou a môže byť nápomocný pri zlepšení medziľudského, podnikateľského a obchodného prostredia. Pre používateľov naďalej v platnosti zostávajú predošlé certifikáty EVPU: FisBox 350 a FisBox 103. Niektoré pamäte FisBox majú už uložené viac ako 300 000 dokladov.

FisBox Dual Mode with PC


FisBox Dual Mode with PC


Autorské práva -©-


FisBox Dual Mode with PC
FisBox Dual Mode with PC


-

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu