FisBox / Fiscal memory / Fiscal printer


Vývojová sada virtuálnej registračnej pokladnice FisBox

13.05.2014
Language: SLOVAK (SK)
- translate to ENG /
Autorské práva -©-

Schéma tvorby daňových dokladov použitím zdieľaného prístupu k zariadeniu FisBox.
Detailnejší popis filozofie tvorby finančných a evidenčných dokladov: Shared FisBox.
FisBox - Virtual cash register - USB device / USB 5V powered.
Schéma obsluhy dvoch riadiacich aplikácií jedným modulom FisBox.
Detailnejší popis činnosti zariadenia FisBox v klasických a prenosných pokladniciach.

Vývojová sada virtuálnej registračnej pokladnice FisBox, je určená pre vývoj nadradených ekonomicky orientovaných aplikácií pre platformu PC alebo mobilé zariadenia typu tablet / smartfón v prostredí Win, Linux, Android a ostatných OS.

Úlohou predstaveného development kitu je uľahčiť vývoj aplikácií, ktoré majú tvoriť elektronicky podpísané, logicky previazané a overiteľné účtovné doklady. Tieto môžu byť následne tlačené na ľubovoľnej pokladničnej alebo inej tlačiarni, elektronicky prepravované a automatizovane spracované účtovnou agendou vystavovateľa, príjemcu ale aj správcom dane.

FisBox je dôveryhodné a zabezpečené úložisko účtovných a finančne orientovaných dokladov. Je základom pre zánik ekonomických dokladov v tlačenej papierovej forme. FisBox už v praxi funguje viac ako 4 roky, vytvoril u viac ako tisícky používateľov, milióny daňových dokladov. Tieto sú dodnes u všetkých používateľov okamžite, bez zložitého vyhľadávania nájditeľné a načítateľné. Je možné overiť ich elektronický podpis, neporušenosť obsahu, zhodu v časovej osi, logickú a finančnú väzbu.
Štatistika obsadenia pamäte FisBox po 1000 denných uzávierkach - TU.

FisBox je programátorsky plne otvorený systém, dáva rovnakú šancu všetkým programátorom a všetkým operačným systémom. Každý programátor má rovnakú šancu ukázať to, ako dokáže vyladiť konkrétnu ekonomickú alebo obchodnú aplikáciu. Programátor môže riešiť čiste softwérovo orientovanú aplikáciu s voľne prístupným komunikačným protokolom. Problematika účtovných dokladov sa zúži na analýzu a spracovanie textových blokov, ktoré tvorí a archivuje FisBox. Výrobne orientované spoločnosti môžu v spojení s modulom FisBox vyriešiť aj technicky špecifické zariadenia. Napríklad samoobslužné predajné alebo parkovacie automaty, WebShopy a mobilné aplikácie pre remeselníkov tak, aby mohli vystavovať daňové doklady vo svojich mobilných telefónoch či tabletoch aj bez tlačiarne priamo u zákazníka. Pritom zostane zachovaná dátová kompatibilita vytvorených dokladov medzi rôznymi výrobcami. Vytvorené dáta môžu byť postúpené automatizovaným systémom spracovania alebo klientom odoslané v elektronickom formáte.

Rozšírenie komunikačných rozhraní pre podporu zariadení FisBox
BT1, // BT2, // TCP_IP1, // USB_RS232a, // USB_RS232b, // USB_RS232c, // USB_RS232d, // USB_RS232dk, // BT3, // BT4, // BT4, // USB_RS232e, // USB_RS232f, // USB_RS232g, // USB_RS232h, // USB_RS232i, // USB_RS232j, // USB_RS232k, ...

Ak
FisBox development kit chcete, doplňte požadované údaje TU: obj@FisBox.eu 

V cene: 80,00 EUR bez DPH / 96,00 s DPH je zahrnuté:

- inicializovaný modul FisBox v plastovom obale,
- USB RS232 redukcia
s napájaním +5V pre dosku FisBox (USB powered),
- batéria /Li 3V/, potrebná pre nezávislú činnosť vlastných hodín reálneho času FisBox,
- riadiaci program pre tvorbu dokladov a k testu filozofie FisBox
FisTop,
- 4GB pamäte pre 2 000 000 elektronicky podpísaných dokladov a 9998 uzávierok,

-----


Doplnené 29.06.2014 - odpovede na otázky výrobcovi v súvislosti s navrhovanými zmenami v zákone o ERP/ Publikovaný článok s detailami tu.

Plánovanú zmenu v pokladničných systémoch ako výrobca pokladničných systémov vítame. Vidíme to ako šancu, posunúť pokladničné a účtovné systémy na vyššiu technickú úroveň. Myslíme si, že už nastala doba prechodu na "bezpapierové" účtovníctva, automatizované systémy spracovania účtovnej agendy a automatizované kontroly zo strany správcu dane. Kontrolný výkaz DPH už naznačil smer, finančné obraty za registračné pokladnice sa však prenášali ako "jedna suma za celkový obrat v pokladnici". To pre transparentnosť finančných tokov nestačilo, preto logicky nasleduje "zaplátanie diery" v evidencii hotovostných platieb v kontrolnom výkaze DPH.

V tejto fáze /29.06.2014/ je ťažké povedať, ako bude legislatíva definovať technické podmienky pre jednotlivé zariadenia. V jednom riadku môže zákon alebo vyhláška výrazne zmeniť technickú definíciu avízovaného OnLine pripojenia. Tým sa nepriamo definuje technická náročnosť aplikácie zákona do praxe, jeho cena, dĺžka vývoja, technické náklady atď. Uvidíme, ako bude definovaný "postupný prechod" na OnLine pokladnice, pretože ak nebude stanovený limitný dátum, väčšina firiem bude hľadať cestičky ako "nekonvertovať nikdy".

Fiskálne systémy, ktorých úlohou je "kontrolovať činnosť podnikateľa" sú špecifickým tovarom, kde neplatia štandartné konkurenčné pravidlá. V minulosti sa ukázalo, že "čím horšie bola pokladnica zabezpečená proti zneužitiu", tým viac kusov sa jej predalo. Myslím si, že štát by mal pre dobro veci vybrať ten typ pokladníc, ktorý má najlepšie zabezpečené to, čo štát potrebuje. Takéto pokladničné systémy každej firme pri vzniku "darovať", určiť povinnosť ju pri každej operácii používať a toto kontrolovať. Na cenu za OnLine pokladnice a ich prevádzku bude mať vplyv spôsob pripojenia. Ak to bude GSM, cena bude zrejme vyššia. V tomto prípade totiž cenu ovplyvní to, že používateľovi budú vznikať prevádzkové náklady aj v čase, keď sa zariadenie nebude používať alebo bude súvisieť s množstvom prenesených dát. V prípade LAN pripojenia budú prevádzkové náklady minimálne.

Trh fiskálnych a účtovných systémov môže výrazne ovplyvniť to, ako bude nový zákon definovať technické detaily. Treba systém nastaviť tak, aby "nové pokladnice" neboli postavené na "ochrane dát hrubou silou" ale na inteligentnom využívaní špecifického elektronického podpisu, časovej pečiatky a logickej väzby medzi tvorenými dokladmi. Takto by bolo možné docieliť stav, pri ktorom, by sa stal registračnou pokladnicou každý tablet, smartfón alebo notebook aj bez toho aby sa museli nosiť tlačiarne a tlačiť bločky. Remeselník by mohol vystaviť platný pokladničný doklad v bezplatnej aplikácii na svojom telefóne u používateľa bez toho, aby nosil nejaké ďalšie zariadenie.

Doba je technicky vyspelá natoľko, že by sa patrilo aj v oblasti pokladníc poskočiť dopredu. Pokladnice sa u nás výrazne nezmenili od roku 1995. Ak nejaké zmeny boli, tak len kozmetické. Predajcovia predávali tie isté pokladnice s tými istými technickými nedostatkami celé roky. Používatelia boli zo zákona povinní si pokladnice kúpiť, preto výrobcovia "driemali na vavrínoch" a predávali aj vyslovene technicky zaostalé pokladnice celé roky. Systém treba nastaviť tak, aby sa všetky vytvorené účtovné aj neúčtovné doklady automaticky tvorili v jednej globálnej číselnej sekvencii a ukladali v systéme bez možnosti ich zmeniť. Je potrebné definovať systém tak, že sa nesmie na trhu objaviť žiaden "neindexovaný" fiskálny aj nefiskálny doklad. Myslím tým aj vnútropodnikové evidenčné doklady o pohybe tovaru medzi prevádzkami, firmami, predbežné doklady, atď. Takto klient aj kontrolór získa informáciu o tom, či daná firma "žije", či činnosť nie je len simulovaná. Osobne si myslím, že podvody sa robili hlavne preto, že chýbala odborná a dôsledná kontrola. Verím, že sa situácia zmenila a Finančná správa má teraz veľa vysoko profesionálnych a odborne zdatných kontrolórov. Odporúčam používateľom, aby sa ani nepokúšali "evidenčný systém oklamať" a ak sa dozvedia, že niekto to robí, treba podniknúť kroky k tomu, aby nikto nemal konkurenčnú výhodu.

Ing. Štefan Genšor.

Súvisiace informácie sú uvedené tu:

Komunikačný protokol FisBox
Systémové a programátorské informácie k FisBox
Ekologický projekt FisBox...Automatická učtáreň #1,
Elektronický podpis #2,
Časová pečiatka #3,
Shared FisBox #4,
e-invoicing A #5,
e-invoicing B #6,
Autorské práva
-©-
Predaj predstavených vývojových zostáv za výrobcom dotovanú cenu
bude realizovaný len v prípade dostatočného počtu objednávok.
Objednávky je možné priebežne odosielať mailom
TU: obj@FisBox.eu -

 Info: www.FisBox.eu info@FisBox.eu